• Bezorging binnen de hele eu
  • Klantvriendelijke service
  • De beste kwaliteit tegen mooie prijzen
Betaalmogelijkheden

PH+ 1ltr

€ 9,00
voor het verhogen van de pH van voedingsoplossingen

Aanwijzingen voor gebruik: Toevoegen naar behoefte. Goed roeren en altijd de ph meten. Advieswaarde pH: 5,5 tot 6,3

Waarschuwing: Veroorzaakt ernstige brandwonden. Achter slot en buiten bereik van kinderen bewaren. Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en een arts raadplegen. Draag geschikte beschermende kleding en een beschermingsmiddel voor de ogen en het gezicht. Verontreinigde kleding meteen uittrekken. Bij een ongeval of Indien men zich onwel voelt onmiddellijk een arts raadplegen. ( Indien mogelijk dit etiket tonen)

Bevat: Kaliumhydroxide 50 %

Garantie: (K20) 42 %